xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าต่างประเทศเปิดยื่นขอรับจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้าเกษตร 1-21 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ มีการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศในทุกปี ซึ่งสำหรับปี 2563 กำหนดให้มีการยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ และกากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ สามารถยื่นขอรับจัดสรรโควต้าผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายนนี้