xs
xsm
sm
md
lg

ชาวศีรษะจระเข้น้อยเฮ ศาล ปค.ให้นายก อบต.สั่ง'บาฟส์'ติดตั้งเครื่องป้องกันไอระเหยจากคลังน้ำมันสนามบินสุวรรณภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้นัดคู่กรณีมาฟังคำพิพากษา หลังจากที่ชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 94 คน ได้ร่วมกันยื่นฟ้องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย และบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS มาตั้งแต่ปี 2553 นั้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก BAFS เข้าไปกว้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างคลังน้ำมันและระบบการเติมน้ำมันเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งเวลามีการเติมน้ำมันเข้าแท้งก์และเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะก่อให้เกิดแรงดันภายในแท้งก์ ทำให้ไอระเหยของน้ำมันจากคลังน้ำมันแพร่กระจายมากระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากไอระเหยของน้ำมันมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ VOCs เหมือนเป็นกรณีเดียวกันกับการแพร่กระจายของสาร VOCs จากโรงงานปิโตรเคมีที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งประเภทหนึ่งด้วย

เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาดังกล่าว ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อยใช้อำนาจตามมาตรา 44 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 26 และมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 สั่งให้บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BAFS ดำเนินการติดตั้งเครื่องป้องกันกลิ่นไอระเหยน้ำมัน หรือระบบดูดซับกลิ่นภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บังคับคดีในระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด

คำพิพากษาของศาลดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้หลักกฎหมายที่เรียกว่า หลักป้องกันไว้ก่อน หรือ Precautionary Principle ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ศาลทั่วโลกมักใช้กันมาก อีกทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 25 ประกอบมาตรา 57 ซึ่งเชื่อว่า นายก อบต. และบริษัทเอกชนดังกล่าว จะใช้หลักธรรมาภิบาลในการเร่งปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็ว แต่หากยังเล่นแง่ถ่วงเวลา สมาคมฯ จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้บังคับคดีตามกฎหมายต่อไป