xs
xsm
sm
md
lg

ธ.โลกหั่นเป้า GDP ไทยปีนี้เหลือ 2.7% หลังส่งออกฮวบ-ภัยแล้งรุนแรง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปีนี้มาที่ร้อยละ 2.7 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.5 เนื่องมาจากหลายปัจจัยที่สำคัญ เช่น การส่งออกที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ภัยแล้งที่รุนแรง อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ต่ำ

ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา น่าจะไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้

นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 โดยคาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.9 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.6 ก่อนจะขยายตัวเป็นร้อยละ 3.0 ในปี 2564