xs
xsm
sm
md
lg

ก.ต.สั่งตั้งอนุฯ สอบข้อเท็จจริงปมผู้พิพากษายิงตัวเอง รายงานผลภายใน 15 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 15/2562 ว่า การประชุม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งไปล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงแถลงสรุปข้อเท็จจริงกรณี นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 ให้ที่ประชุม ก.ต.ทราบ

ต่อมาที่ประชุม ก.ต.รับทราบข้อมูล และพิจารณาแล้ว โดยมีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ ประกอบด้วย ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็นอนุกรรมการวิสามัญ ได้แก่ นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญ นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นอนุกรรมการวิสามัญ และนายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา เป็นอนุกรรมการวิสามัญ โดยกำหนดให้อนุกรรมการวิสามัญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้ ก.ต.ทราบภายใน 15 วัน