xs
xsm
sm
md
lg

“ไพศาล”เผยเตือนมานานแล้ว อาจมีคนวางยาเรื่องงบประมาณ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก“Paisal Puechmongkol”ระบุว่า ผมเตือนมานานแล้วว่า
อาจมีคนวางยาเรื่องงบประมาณ ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว แต่กฎหมายงบประมาณ 2563 ก็ยังไม่เข้าสภา ตามปฏิทินงบประมาณนั้นคณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอร่างกฎหมายงบประมาณต่อสภาในเดือนมิถุนายน ของทุกปี เพราะต้องใช้เวลาสองสภาในการพิจารณา 3-5เดือน เพื่อให้ประกาศใช้กฎหมายงบประมาณได้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของแต่ละปี จึงทำให้ไม่มีกฎหมายงบประมาณ2563ใช้ในขณะนี้ผมเคยเสนอให้ ส่งร่างกฎหมายงบประมาณให้ สนช. พิจารณาก่อนเลือกตั้ง แล้วค่อยออกกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง!แต่ก็หามีใครเชื่อฟังไม่

เมื่อกฎหมายงบประมาณ 2563 ยังไม่มี รัฐบาลก็ใช้งบประมาณในการพัฒนาอะไรไม่ได้ คงใช้ได้เฉพาะรายจ่ายประจำตามกฎหมายงบประมาณ 2562 เท่านั้น และเรื่องนี้จะ ผลีผลามก็ไม่ได้ เพราะหากพลาดพลั้ง สภาคว่ำกฎหมายงบประมาณรัฐบาลก็ต้องลาออก