xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยอำนาจเจริญ หลังน้ำลด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธวัชชัย นาราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยหลังตรวจสอบหลังน้ำลด พบว่า จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งหมด 7 อำเภอ 56 ตำบล 595 หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัย 20,000 กว่าราย พื้นที่ 230,000 กว่าไร่ เป็นพืชไร่ 150,000 ไร่ ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 2,000 กว่าราย พื้นที่ 1,300 ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติหลังน้ำลดในทันที

สำหรับการเยียวยานั้น เบื้องต้นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนเกิดภัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือที่รายละไม่เกิน 30 ไร่ นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท หลังจากที่จังหวัดประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว เกษตรกรจะต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ.01) โดยให้ผู้นำท้องถิ่นเซ็นรับรองข้อเท็จจริง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่ความเสียหายทางการเกษตรจริงเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน