xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์จ่ายเงินประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันงวดแรกวันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 ต.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดตัวการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การประกันรายได้สินค้าเกษตรเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา โดยมอบกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบสินค้าข้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบสินค้ายางพารา

ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าแรกที่กระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนการประกันรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งวันนี้เป็นการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศตามกรอบโครงการที่กำหนดไว้