xs
xsm
sm
md
lg

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เปิดโครงการเพิ่มทางเลือกผู้ป่วยบัตรทองรับยาร้านยาใกล้บ้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการเพิ่มทางเลือกผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 4 กลุ่มโรค รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 และชมรมร้านยาในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดบริการนำร่องผู้ป่วยจิตเวชที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ร้านเรือนยา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง ร้านอัมรินทร์เภสัช ถนนชุมพล ตำบลในเมือง ร้านตะกร้ายา ตรอกเสาธง ตำบลในเมือง ร้านปัญจสรณ์เภสัช ถนนรัตนภิธาน ตำบลจอหอ และร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีเภสัชกรอยู่ประจำการตลอดเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป