xs
xsm
sm
md
lg

"กอบศักดิ์" ร่วมภาคประชาชนเชียงใหม่ถกปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้รวมกลุ่มภายใต้ชื่อ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยเสนอขอให้รัฐบาลกำหนดประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญในลำดับแรก ในการจัดทำนโยบาย และเสนอให้จัดทำนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ขณะที่นายกอบศักดิ์ รับฟังความต้องการและร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหากับภาคประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดระดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ในการจัดทำข้อเสนอก่อนที่จะยื่นเรื่องส่งต่อให้กับรัฐบาล โดยขอให้ภาคประชาชนช่วยกันเสนอทางออกของปัญหา ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่