xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสมณบริโภคพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. ถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. ร่วมเดินทาง พร้อมคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนศูนย์อพยพเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 14 ชุมชน โดย อ.วารินชำราบ มีผู้รับผลกระทบกว่า 2,300 ครัวเรือน 6,000 คน

จากนั้น นำเครื่องสมณบริโภคพร้อมกัปปิยภัณฑ์ถวาย แก่เจ้าอาวาสวัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ ที่ได้รับความเดือดร้อนและเตรียมบูรณวัดหลังน้ำลด และเดินทางไปยังวัดหายโศก อ.วารินชำราบ ซึ่งพระสงฆ์ในวัดไม่สามารถอาศัยพื้นที่ในวัดได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูง ต้องอาศัยแพเป็นที่จำวัด
จากนั้น ช่วงบ่ายเดินทางยังวัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบทุนตั้งต้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในพระเมตตาสมเด็จพระสังฆราช แก่ผู้ประสบภัย 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี พร้อมอ่านสานส์ประทานกำลังใจจากสมเด็จพระสังฆราชมายังพระสงฆ์และประชาชนที่เดือดร้อนด้วย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ฝ่ายคณะสงฆ์โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามของ มส. ได้ประทานเมตตาให้ปัจจัยในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ยังประทานเมตตาปัจจัย กำลังใจ เพื่อบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อวัด พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน

ด้านนายเทวัญ กล่าวว่า หลังจากน้ำลดจะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือน ไร่นา เพื่อจะได้มอบเงินชดเชยช่วยเหลือต่อไป

สำหรับ จ.อุบลราชธานี มีวัดที่ได้รับผลกระทบ 120 วัด ที่พักสงฆ์ 28 แห่ง รวม 148 แห่ง มีพระสงฆ์เดือดร้อน 794 รูป สามเณร 198 รูปรวม 992 รูป ปัจจุบันยังเหลือวัดที่ยังมีน้ำท่วมขัง 15 วัดในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เมืองอุบล อ.วารินชำราบ อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.สว่างวีรวงศ์