xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในเกาะติดราคาวัตถุดิบอาหารเจ กันผู้ประกอบการฉวยโอกาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจของทุกปี เป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาประกอบอาหารเจเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารเจ มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2562 นี้ หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้ราคาผักและผลไม้หลายชนิดมีราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ

ทั้งนี้ ราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจและผลไม้ ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ราคาวัตถุดิบยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว