xs
xsm
sm
md
lg

"อุตตม"ยืนยันรัฐบาลยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมทุกสัปดาห์ หากมีความจำเป็นจริงจึงจะออกมาตรการเพิ่มเติม ส่วนมาตรการชิมช้อปใช้ ต้องรอประเมินผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก่อน ว่าจะออกมาอย่างไร

ทั้งนี้ ยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีปัญหาส่งผลกระทบต่อหลายประเทศและหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังเร่งแก้ไข