xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบน้ำท่วม 17 สาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด คือ จ.บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร ราชบุรี และสระแก้ว ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 17 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 สายทาง สามารถผ่านได้
- บร.2004 แยก ทล.24 – บ้านหนองน้ำขุ่น อ.สตึก,ห้วยราช

2.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร

3.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 สายทาง สามารถผ่านได้ 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 7 สายทาง
- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

4.จังหวัดยโสธร จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

5.จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 สายทาง สามารถผ่านได้
- รบ.4021 แยก ทล.3087 – บ้านหนองหม้อข้าว อ.สวนผึ้ง

6.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้
- สก.5053 แยก ทช. สก.4033 – บ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร
- สก.5043 แยก ทช. สก.3087 – บ้านนายาว อ.เขาฉกรรจ์,สนามชัยเขต

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ