xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.ลุยแก้ปัญหาเขตบางพลัด 13 เรื่อง ค้างอีก 3 เรื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' ระบุว่า เขตบางพลัดเป็นเขตแรกๆ ที่ผมไปลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ทุกข์สุข และรับทราบปัญหาที่ต้องการให้ผมช่วยเร่งรัดแก้ไข ซึ่งในวันนั้นได้รับแจ้งมาทั้งหมด 16 เรื่อง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว 13 เรื่อง เช่น ขุดลอกคูคลองวัดดาวดึงษาราม มัดรวบสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ซ่อมแซมฝาท่อชำรุด ตั้งวางเก้าอี้พักคอยบริเวณซุ้มประตูวัดฯ และติดตั้งราวกันตกริมคลองบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดดาวดึงษาราม ลอกท่อ ซ่อมแซมพื้นถนนในชุมชนศรีอุลัย ซ่อมสะพานเหล็กข้ามคลองบางยี่ขัน และเร่งรัดติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนของชุมชนมะพร้าวคู่ ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของชาวชุมชนที่จะต้องดูแลและรักษาทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน รวมถึงความสะอาดต่างๆ ในชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน

ส่วนที่ยังค้างอยู่อีก 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การก่อสร้างทางยกระดับทางเดินริมเคลื่อนคลองบางยี่ขัน นั้น กทม.ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

2.ก่อสร้างทางเดินภายในชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา ซึ่งสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างแล้ว แต่ยังติดปัญหาเจ้าของที่ดินบางรายยังไม่ยินยอมให้ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และ

3.การติดตั้งประปาหัวแดงบริเวณชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ จำนวน 2 จุด โดยเขตฯ ได้ประสานกับการประปานครหลวง (กปน.) พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าจะดำเนินการติดตั้งได้เพียง 1 จุดบริเวณด้านหลังชุมชน เนื่องจากอีกจุดที่ทางชุมชนเสนอ มีระยะใกล้คลองสาธารณะ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การติดตั้งที่ กปน.กำหนด อย่างไรก็ตามทางเขตฯ ยังคงติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเรียบร้อยครับ