xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ตราดประชุมฝึกซ้อมแผนควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณัฐพงษ์ สงวนจิต รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด (Function Exercise) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จึงทำให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ทั้งนี้ วิธีการป้องกันอย่างเข้มงวด ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหา โดยมีทีมวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สัตวแพทย์จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้ประกอปการฟาร์มสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เกษตรกรรายย่อย ตัวแทนส่งเสริมการเลี้ยงสุกร อาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมกว่า 100 คน