xs
xsm
sm
md
lg

เขตดุสิตพร้อมผู้ค้าประชุมชี้แจงยกเลิก 9 จุดผ่อนผัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าในจุดผ่อนผันทั้ง 9 จุดในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการยกเลิกจุดผ่อนผันตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว

สำหรับจุดผ่อนผันทั้ง 9 จุด ได้แก่ หน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา ข้างโรงเรียนราชินีบน หน้าตลาดราชวัตร ตรงข้ามตลาดราชวัตร (กลางคืน) หน้าตลาดศรีย่าน หน้าวชิรพยาบาล ถนนสังคโลก ทางเท้าหน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา และ ทางเท้าข้างวัดสะพานสูง