xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ เร่งช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ได้เร่งช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัย โดยแบ่งการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหาร เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่แล้ว 101 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 93 ตัว และแมว 8 ตัว กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือด้วยการเข้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยวมาไว้ในจุดอพยพที่ปลอดภัย 60 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 36 ตัว แมว 20 ตัว และแพะ 4 ตัว และกลุ่มสุดท้าย ให้การช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และเคลื่อนย้ายสัตว์มาอนุบาลไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 61 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 51 ตัว แมว 8 ตัว และไก่ 2 ตัว รวมสัตว์เลี้ยงที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ ได้ช่วยเหลือมา ทั้งหมด 222 ตัว ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงที่นำมาอนุบาลไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันนี้ได้ทำหมันแล้ว 59 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 51 ตัว และแมว 8 ตัว โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยรวม 69 คน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี ย้ำว่า สัตว์เลี้ยงที่ทำการผ่าตัดตามหลักวิชาการจากทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องอยู่ดูอาการในความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ผ่าตัด ซึ่งต้องดูอาการอย่างน้อย 15 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย บริเวณอนุบาลสัตว์ชั่วคราว ส่วนที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.9 หากไม่มีอาการแทรกซ้อนจะเคลื่อนย้ายกลับพื้นที่ที่ได้ไปช่วยเหลือมา หากมีอาการผิดปกติสัตวแพทย์ผู้ผ่าตัดจะดูอาการต่อเนื่องอีก 15 วัน แล้วเคลื่อนย้ายกลับสู่ที่ที่ได้ช่วยเหลือมาต่อไป