xs
xsm
sm
md
lg

พณ.สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนนักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนนวัตกรรม ที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้สูงอายุ อันจะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น