xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยวันที่ 21 กันยายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ความว่า

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา
กรุงวัลเลตตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐมอลตา

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว