xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.รับวินิจฉัยคำร้อง ปธ.สภาฯ สมาชิกสภาพ "สิระ เจนจาคะ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ส.ส. จำนวน 57 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เนื่องจากใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส.กระทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1)

คำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง