xs
xsm
sm
md
lg

ยโสธรเผย 11 ด.แรกปี 62 ยอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีกว่า 130 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วง 11 เดือนแรกในปี 2562 พบว่า อำเภอเมืองยโสธร มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด จำนวน 40 คน และอำเภอเสียชีวิตต่ำที่สุดคือ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอค้อวัง เสียชีวิตอำเภอละ 5 คนเท่ากัน

สำหรับภาพรวมของจังหวัดยโสธรนั้น มีผู้เสียชีวิตรวม 134 คน คิดเป็น 24.84 คนต่อแสนประชากร และอำเภอที่มีอัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากร คือ อำเภอคำเขื่อนแก้ว คิดเป็น 32.93 คนต่อแสนประชากร ส่วนอำเภอกุดชุม น้อยที่สุด คิดเป็น 13.51คนต่อแสนประชากร