xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เผยการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ ยังอยู่ช่วงวางรากฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยในงานประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เรื่องพัฒนาพื้นที่ไทย: เชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลกว่ารัฐบาลต้องการเร่งให้เกิดการพัฒนาทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดความเชื่อมโยง ว่า การพัฒนายังอยู่ในช่วงการวางรากฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะเริ่มต้น โดยจากนี้จะมีการพัฒนาต่อไป