xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสหรัฐเม็กซิโก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายอันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก
กรุงเม็กซิโกซิตีในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเม็กซิโก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเอื้ออำนวยให้เกิดความเข้าใจอันดี และความร่วมมือที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว