xs
xsm
sm
md
lg

'ดีอี'จัดสัมมนา STOP FAKE NEWS หวังแก้ปัญหาข่าวปลอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดงานสัมมนา STOP FAKE NEWS "ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด" พร้อมหวังว่างานสัมมนาดังกล่าวจะทำให้การใช้งานสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีศูนย์ป้องกันข่าวปลอม โดยใช้เทคโนโลยี AI เก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในสื่อทุกแขนง หวังตัดตอนข่าวปลอมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน