xs
xsm
sm
md
lg

ทล.สรุปความเสียหายน้ำท่วม 4 จังหวัด 15 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ตราด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ จำนวน 15 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

จ.อุบลราชธานี 4 แห่ง ได้แก่ 1.ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 418-420 ระดับน้ำสูง 85 เซนติเมตร ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไป อ.เมืองอุบลราชธานี 2.ทล.2404 ตอน เขื่องใน-นาคำใหญ่ ช่วง กม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุด ปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 3.ทล.2404 ตอน เขื่องใน-นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 14-15 ระดับน้ำสูง 10-80 เซนติเมตร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ และ 4.ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่-โพนเมือง ช่วง กม.ที่ 14-18 ระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ตราด 2 แห่ง ได้แก่ 1.ทล.3271 ตอน เนินสูง-ด่านชุมพล ช่วง กม.ที่ 3-4 ระดับน้ำสูง 40-50 เซนติเมตร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ และ 2.ทล.3494 ตอนท่าประดู่-ฉางเกลือ ช่วง กม.ที่ 18-19 ระดับน้ำสูง 90 เซนติเมตร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ทล.2412 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ช่วง กม.ที่ 12-16 ระดับน้ำสูง 78 เซนติเมตร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่