xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งที่ 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด โดยได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 19/2562 ประเภทยานพาหนะ และล้อแม็กซ์ จำนวน 34 รายการ ซึ่งการขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคา จำนวน 58 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ จำนวน 28 รายการ แยกเป็นรถยนต์ จำนวน 21 รายการ รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 รายการ และล้อแม็กซ์ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำสั่งให้ยึด อายัด แต่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาแล้ว จำนวน 2,182 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 197 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว จำนวน 2,948 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 99 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาดแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,130 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า 287 ล้านบาท

สำหรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต่อไป