xs
xsm
sm
md
lg

คสรท.เสนอรัฐออกโครงการประกันรายได้แรงงาน เชื่อส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ภาคอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ติดลบ รวมถึงมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น ทำให้นายจ้างเริ่มที่จะปลดพนักงานบางส่วนออก ดังนั้น ในอนาคตจะเห็นคนตกงานมากขึ้น จึงขอเสนอให้ภาครัฐออกโครงการประกันรายได้ให้กับแรงงาน เหมือนกับโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งหากแรงงานรายใดที่ยังไม่ได้ค่าแรงตามเกณฑ์ ภาครัฐจะชดเชยส่วนต่างให้ ทั้งนี้ มองว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น