xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.หารือรัสเซียกระชับความร่วมมือการค้า-ลงทุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่ค้า ว่า ได้พบหารือกับนายแมกซิม โอเรียชกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย ถึงความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย เมื่อปี 2561 มีมูลค่า 3,489 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.44  โดยประเทศไทยยังขาดดุลการค้ากับรัสเซีย 1,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์และชิ้นส่วนอัญมณีและเครื่องปรับอากาศ ข้าว และผลไม้ ส่วนรัสเซียได้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ ปุ๋ย ถ่านหิน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามรัสเซียกับไทยมีเอ็มโออยู่ระหว่างกัน ด้านการค้าและเศรษฐกิจเมื่อปี 2559 โดยขอบเขตของเอ็มโออยู่ระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นเน้นเรื่องความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านสินค้านั้นเน้นด้านสินค้าไฮเท็คและนวัตกรรม รวมถึงด้านเกษตร ยกตัวอย่าง เช่น ยางพารา ข้าว สินค้าประมง เนื้อวัว ข้าวสาลี สินค้าเกษตรแปรรูป และด้านการลงทุนและการบริการ