xs
xsm
sm
md
lg

รพ.จุฬาลงกรณ์จะเปิดให้บริการห้องฉุกเฉินตามปกติ 10 โมงวันนี้ พร้อมแจ้งย้ายสถานที่บริการผู้ป่วยชั่วคราว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ สืบเนื่องจากกรณีมีกลุ่มควันเกิดขึ้น ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาล ฯ ได้ปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่างเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ระหว่างนี้จนถึงเวลา 10.00 น. โปรดหลีกเลี่ยงและเลือกใช้บริการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ๆ ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบระบบ เตรียมความพร้อม และรักษามาตรฐานในการให้บริการได้ดีดังเดิม

พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาล ฯ ยังได้ออกประกาศแจ้งย้ายสถานที่บริการเป็นการชั่วคราว ในระหว่างการตรวจสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมและรักษามาตรฐานงานบริการให้ดีดังเดิม จนกว่าจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ดังนี้

- ธนาคารเลือด จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 ย้ายไปที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 3
- ห้องยาฉุกเฉิน จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ย้ายไปที่ ห้องยา อาคารจุมภฏพงษ์บริพัตร ชั้นล่าง
- ห้องยาผู้ป่วยใน จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ย้ายไปที่ ห้องยา อาคาร สก ชั้น 13
- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 ย้ายไปที่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12
- ห้องแล็บ จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 ย้ายไปที่ ห้องแล็บ อาคาร ภปร ชั้น 4
- การเงินผู้ป่วยใน จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ย้ายไปที่ การเงินผู้ป่วยใน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 8, 10 และ 18
- ฝ่ายสวัสดิการสังคม จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ย้ายไปที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม อาคารวชิรุณหิศ ชั้นล่าง
- ศูนย์ Refer จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ย้ายไปที่ ห้องฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่าง
- ห้อง MRI จาก อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2 ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ กับศูนย์โรคเลือด เพื่อทำนัดหมายใหม่
ขณะที่ลิฟต์ Low Zone (ชั้น 1-14) จำนวน 8 ตัว ปิดให้บริการ ให้ไปใช้ Fireman Lift จำนวน 4 ตัว เบอร์ L4-L7

พร้อมแจ้งด้วยว่า ระบบการค้นหาภาพเอกซเรย์อาจมีความล่าช้า