xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเริ่มขับเคลื่อน สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ดึงเอกชนสร้างงาน-รายได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาสังคมโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล โดยจะเริ่มด้วยการขับเคลื่อนให้มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งสำนักฯ มีหน้าที่ทำแผนส่งเสริมให้การอบรม ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการแบ่งปันผลประโยชน์สู่สังคม และจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน ช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบกิจการระยะเริ่มแรก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระยะยาว หากมีวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้แก่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และท้องถิ่นมากขึ้น