xs
xsm
sm
md
lg

DE ตั้งเป้าศูนย์เฟคนิวส์ตรวจสอบข่าวปลอมส่งต่อหน่วยงานใน 2 ชม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการตั้งศูนย์ต้านข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์ ว่า ศูนย์ต้านข่าวปลอมจะเป็นรูปเป็นร่างในอีกประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพราะในอดีตมีหลายขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยตั้งเป้าใช้เวลาในการตรวจสอบจากศูนย์ต้านข่าวปลอมไปยังหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เชื่อว่าข่าวเฟคนิวส์จะน้อยลง เพราะสามารถหยุดยั้งได้เร็วขึ้น ส่วนทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมมาตลอด ซึ่งบางส่วนมาจากต่างประเทศ ทำให้การปิดกั้นค่อนข้างลำบาก