xs
xsm
sm
md
lg

อุบลฯ ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 อำเภอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ส่งผลกระทบประชาชนได้รับความเดือดร้อน 25 อำเภอ ในจำนวนนี้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาเยีย อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอน้ำขุ่น อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอเขื่องใน และอำเภอวารินชำราบ รวม 9 อำเภอ

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ที่สถานีวัดระดับน้ำเพิ่มขึ้นทุกสถานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยเพิ่มมากขึ้น พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที