xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบอุทกภัย 134 สายทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานประจำวันที่ 4 ก.ย.62 มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 21 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 134 สายทาง รถสามารถสัญจรผ่านได้ 99 สายทาง และสายทางที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จังหวัดเชียงใหม่  3 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดพิจิตร 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดพิษณุโลก 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดขอนแก่น 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดร้อยเอ็ด 20 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง , ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 5 สายทาง)

- จังหวัดมหาสารคาม 9 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง)

- จังหวัดอุบลราชธานี 14 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง)

- จังหวัดอำนาจเจริญ 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง)

- จังหวัดยโสธร 10 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง)

- จังหวัดมุกดาหาร 10 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง,ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง)

- จังหวัดกาฬสินธุ์ 16 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดนครพนม 4 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดสกลนคร 4 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดสระแก้ว   7 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดระนอง 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

- จังหวัดพังงา 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง