xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรธรณีเตือนพื้นที่เสี่ยง 11 จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายนนี้ ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอจอมทอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์, อำเภอลอง อำเภอเด่นชัย อำเภอร้องกวาง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน, อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเขาค้อ อำเภอชนแดน อำเภอเมือง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์, อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอสวนผึ้ง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี