xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (31 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโซรอนไบ เซเยนเบคอฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ
กรุงบิซเคก

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคีร์กีซ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคีร์กีซ จะงอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางสาวพอลลา-เม-วีกส์
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
กรุงพอร์ต-ออฟ-สเปน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตรินิแดดและโตเบโก

(พระปรมภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว