xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เล็งผลักดัน จ.นครราชสีมา ขึ้นทะเบียนสินค้า GI มากที่สุดในประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มากที่สุดในประเทศ จากปัจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 6 รายการ คือ กาแฟดงมะไฟ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และกาแฟวังน้ำเขียว

ตามแผนจะผลักดันให้สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมปักธงชัย มะขามเทศเพชรโนนไทย ผ้าไหมคึมมะอุ ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ซึ่งหากทำได้ตามแผนจะทำให้จังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศ และได้กำชับให้ภาครัฐลงมาทำงานร่วมกับพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสินค้า GI ได้ทั้งระบบ โดยในระยะแรกจะตั้งคณะกรรมการ GI ประจำจังหวัด ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลสินค้า GI โดยตรง ช่วยประสานงานเรื่องการจัดทำคำขอ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า จัดหาช่องทางการตลาดและผลักดันในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร

ส่วนด้านการทำตลาด จะผลักดันสินค้าออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเดินหน้าผลักดันให้ชุมชนบ้านด่านเกวียนเป็นหมู่บ้านค้าขายออนไลน์ เหมือนเถาเป่าโมเดล ซึ่งจะทำให้สินค้ามีโอกาสขายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงจะร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ช่วยผลักดันออกสู่ตลาดโลก และยังจะช่วยผลักดันให้แหล่งผลิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้ตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ จะผลักดันให้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นต้นแบบหมู่บ้านอี-คอมเมิร์ซ หรือสมาร์ทวิลเลจออนไลน์ โดยได้สั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าไปพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนรวมตัวกันทำการตลาดออนไลน์แบบกลุ่ม เพื่อขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศและก้าวต่อไปยังตลาดต่างประเทศ เบื้องต้นได้ประสานงานกับ King Power และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในการนำสินค้าของชุมชน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เข้าจำหน่ายในร้านค้า รวมถึงให้เชื่อมโยงชุมชนกับเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย