xs
xsm
sm
md
lg

โมร็อกโกชื่นชมศักยภาพ ศก.ไทย หวังไทยเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์โมร็อกโก-อาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฮาบิบ เอล มัลกี (Mr. Habib El Malki) ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยกับโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 34 ปี และเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกครอบคลุมในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านการเมือง การค้า สังคม และวัฒนธรรม

ขณะที่มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อย นายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่มาก โดยใช้ความได้เปรียบของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ซึ่งโมร็อกโกมีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้าไปสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรปให้ไทย ในขณะที่ไทยมีศักยภาพเป็นประตูการค้าไปสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคให้โมร็อกโก

ด้านประธานรัฐสภาโมร็อกโกแสดงความชื่นชมไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโมร็อกโกประสงค์กระชับความสัมพันธ์ไทย-โมร็อกโกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และริเริ่มความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมร็อกโกกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ โมร็อกโกยังเห็นว่าทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม จึงควรผลักดันความร่วมมือในด้านดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยเปิดกว้างและยอมรับต่อความหลากหลายและความแตกต่าง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณโมร็อกโกที่เข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด และหวังว่าโมร็อกโกจะสนับสนุนไทยในกรอบ OIC โดยย้ำว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่