xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวพรุ่งนี้ ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) จะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2) ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่า แจ้งปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้

เวลา 05.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)
เวลา 06.00 น. งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว
เวลา 06.45 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี-หอประชุมกองทัพเรือ รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
เวลา 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี-สะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก. จึงจัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนคร ตั้งแต่เวลา 05.00-19.30 น. ดังนี้

เส้นทางที่ 1 ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

- เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้าย ถนนเจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

- เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้ายถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เส้นทางที่ 2 ท่าเรือรถไฟ ท่าพรานนก ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งที่ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางที่ท่าช้าง

- เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวาถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้ายถนนมหาราช ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง

- เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้ายถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายทางที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ จะมีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันที่ 3, 10, 17, 23, 27 กันยายน และวันที่ 3, 7, 10, 17 และ 21 ตุลาคม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก็ได้จัดรถให้บริการพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน