xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติทำความเห็นปมถวายสัตย์ฯ ส่งศาล รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิจากการดำเนินการตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลนั้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่า แม้นายกรัฐมนตรีมีหนังสือยืนยันการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นการกระทำที่ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอน ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยก็ตาม แต่คำกล่าวยังขาดถ้อยคำ "ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลเป็นการบังคับใช้ไม่ได้ตามรัฐธรรมนูนมาตรา 5 กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินของ ครม. มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปด้วย รวมถึงปัญหาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจะทำความเห็นและส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป