xs
xsm
sm
md
lg

"ชวน"เปิดประชุมรัฐสภาอาเซียน ย้ำใช้หลักนิติธรรมแก้คอร์รัปชัน สร้างความเท่าเทียม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภาไทย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ว่า ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งนี้ หลังจากเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดย 10 ปีที่ผ่านไปมีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นท้าทายชาวอาเซียน เหมือนที่นายกรัฐมนตรีกล่าว เช่นปัญหายาเสพติดเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงขยะทะเลที่เคลื่อนย้ายจากฝั่งประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่ง การเกิดขึ้นของลัทธิหัวรุนแรง ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภัยพิบัติจากการอพยพ และสภาวะเสื่อมโทรมจากการคอร์รัปชัน และปัญหาอีกหลายเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหาได้ เพื่อเป็นประโยชน์ฝ่ายบริหาร จึงเป็นที่มาของหัวข้อการประชุมในปีนี้ คือ "นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน"

นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และอยู่ในตำแหน่งที่จะเห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดกับประชาชน ด้วยการฟังเสียงของประชาชนบอกเล่า จึงเห็นว่ามี 4 บทเรียนสำคัญที่ต้องระลึกไว้คือ เราต้องจัดลำดับความสำคัญ ต้องทำงานด้วยกัน ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนก่อนสิ่งอื่นใด และสุดท้ายต้องเคารพหลักนิติธรรม ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครควรจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย