xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา“พระพันปีหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงแก่เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี สร้างความปลื้มปีติแก่เด็ก
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกิดขึ้นจากพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเด็กที่ขาดผู้อุปการะ ทรงมีพระประสงค์จะให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่ และได้รับการช่วยเหลืออย่างครบวงจร เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยดำเนินการจัดสร้างหมู่บ้านเด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าพักอาศัยเป็นครอบครัว ให้การดูแลเด็กทั้งชายและหญิงในรูปแบบครอบครัวทดแทน โดยมีแม่ทดแทนเป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งจัดการบริหารในรูปหมู่บ้าน ที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหมู่บ้านเด็กฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 34 คน เป็นเด็กชาย 22 คน และเด็กหญิง 12 คน