xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์แนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เลี่ยงอาหารพลังงานสูง-อย่าให้อ้วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพฤกษ์-อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้ หากขาดการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน

ทั้งนี้ แนะนำว่า การจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยควบคุมปัจจัยดังกล่าวที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูง เช่น อาหารที่มีแป้งและน้ำตาล อาหารหวานจัด อาหารทอด และ อาหารไขมันสูง นอกจากนี้ ควรรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม เนื่องจากโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง