xs
xsm
sm
md
lg

"ไพศาล"แนะ 4 ข้อกลยุทธ์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก“Paisal Puechmongkol”ระบุว่า กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คือ 4 เร่ง

1.เร่งรณรงค์เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเที่ยวเมืองไทย

2 เร่งตั้งผู้แทนการค้าไปเจรจาส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าภาคเกษตรให้ได้ 500,000 ล้านบาทต่อปี

3 เร่งระดมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุน ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะต้องตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือเขตการค้าพิเศษชายแดน 9 แห่ง

4 เร่งให้มีการจ้างงานในประเทศ
งบกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าจะใช้ก็ต้องใช้เพื่อการจ้างงานที่ต้องใช้แรงงานและการทำงานในประเทศเป็นหลัก

ลุงตู่ทำ 4 เรื่องนี้ 4 เดือนก็เห็นผล