xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ จะเป็น ปธ.พิธีปิดการฝึกปฏิบัติทางทะเลของ ศรชล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงบ่ายวันนี้ (21 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม การฝึกบังคับการ และการฝึกปฏิบัติทางทะเลของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ เรือหลวงอ่างทอง บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน จ.ระยอง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ชมการฝึกบริหารวิกฤตระดับชาติ การฝึกสาธิตประมงผิดกฎหมาย โดยชุดสหวิชาชีพทางหัวเรือของเรือหลวงอ่างทอง การฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การขจัดคราบน้ำมันในทะเล และโรงพยาบาลระดับ 2

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานในการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หลังจากมีการยุบศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จึงประกอบด้วยการฝึกการบังคับการและปฏิบัติทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผนวกกับการฝึกบริหารวิกฤตระดับชาติ ในสถานการณ์หลักต่าง ๆ โดยเฉพาะการปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งความรู้และความเข้าใจที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลด้วย