xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"สมเด็จพระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"

วันนี้ (20 ส.ค.62) เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 444 รูป ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธี

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดท้ายตลาด" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระอารามให้บริบูรณ์งดงามยิ่งขึ้นกว่าเก่า และทรงขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดโมลีโลกย์สุธารามอาวาศวรวิหาร พระอารามหลวง" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดโมลีโลกยาราม" ปัจจุบัน พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร