xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติงบฯ บัตรทอง เพิ่มเม็ดเงินประกันสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 2563 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเม็ดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จากปี 2562 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาทต่อประชากร เพิ่มสิทธิประโยชน์ปี 2563 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งเพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจยีนส์ การผ่าตัดทางกล้องช่วยลดเวลาที่ต้องนอนในโรงพยาบาล เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้านให้กับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ครม.อนุมัติงบประมาณตามที่ สปสช. เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องใช้ตัวเลขของสำนักงบประมาณ