xs
xsm
sm
md
lg

สธ.สั่งเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย เตือนคนไทยไปประเทศเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังกองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ให้เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียอย่างเข้มงวด เพิ่มศักยภาพโดยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการแทรกซ้อนจากโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้เพิ่มการตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทุกราย

ส่วนผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด หากเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วสงสัยมีอาการป่วยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย ควรปรึกษาแพทย์คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงรับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม