xs
xsm
sm
md
lg

“การบินไทย”เปิดตัวภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์บนเครื่องบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต

นายสุเมธ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาประดับบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทานละหานทรายของบริษัท การบินไทยฯ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เดิมมีชื่อว่า เรือศรีสุพรรณหงส์ หรือ เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่ขึ้นแทนลำเก่า ซึ่งผุพังไปตามกาลเวลา แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 และพระราชทานนามว่า เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน หัวเรือพระที่นั่งมีโขนเรือรูปหัวหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทอง ประดับกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่มีแก้วสลัก ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือทาสีแดง ตอนกลางลำเรือมีที่ประทับเรียกว่า ราชบัลลังก์กัญญาสำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง มีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร น้ำหนัก 15 ตัน ซึ่งจะถูกเชิญมาใช้อีกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งนับเป็นความสิริมงคลที่บริษัท การบินไทยฯ ได้มีโอกาสเชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งประดับบนเครื่องบินอีกครั้ง หลังจากปี พ.ศ. 2542 ที่บริษัทฯ ได้ประดับภาพวาดลายดังกล่าวบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 นามพระราชทาน "หริภุญชัย" เพื่อร่วมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงการเชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทานละหานทราย โดยภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งดังกล่าว จะปรากฏบนเครื่องบิน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งฯ ครั้งนี้ มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยดำเนินการมา โดยภาพฝีพายของเรือเป็นลักษณะท่ายกฝีพายคล้ายรูปนกบิน และใช้การติด Sticker (Decal) แทนการพ่นสีบนลำตัวอากาศยาน ซึ่งให้รายละเอียดเสมือนจริงมากกว่าการพ่นสี