xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตรวจเข้มมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ที่ลานคนเมือง ซึ่งการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปีนี้ ได้ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงครบทั้ง 9 โซนพื้นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรถเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 150 คัน ผลการตรวจรับรองเป็นไปตามมาตรฐาน หลังจากนี้จะดำเนินการตรวจรับรองรถพยาบาลระดับปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นพื้นฐาน (First Responder : FR) รวม กว่า 1,000 คัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้