xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย-ทดสอบภาษาอังกฤษนายทหาร มุ่งสู่ความเป็น Smart Soldier และ Strong Army

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการความเข้มแข็งของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ต่อไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลในการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา